lagning


lagninar

Lagningar


En lagning innebär en att tanden återuppbyggs med en kompositlagning (plastfyllning), vid tex ett kariesangrepp eller en fraktur. Önskar du byta ut en gammal amalgamlagning eller missfärgad plastlagning går detta att ordna utan problem.