Tandvårdsstöd

          

 Tandvårdsstöd


Tandvårdsstöd
Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till tandläkaren. Det gäller alla vuxna och består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB.


Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.
Skyddet mot höga kostnader börjar gälla när du har betalat över 3 000 kronor enligt referenspris under en ersättningsperiod.
Upp till 3 000 kronor: Du betalar fullt pris.
3 001-15 000 kronor: Du får 50 procent av kostnaden i ersättning.
Över 15 000 kronor: Du får 85 procent av kostnaden i ersättning.